col.lapse:nous escenaris


Instal.lació efímera, Barcelona
Alumnes de muntatges efímers, Escola Elisava
festival eme3 19, 20, 21 de març 2009 | Professora amb Silvia del Val


La classe d’espais efímers del 3er curs de les disciplines de disseny gràfic, d’interiors i de producte de l’escola Elisava, van participar en la 4ª edició del festival d’arquitectura Eme3.
Eme 3 és un festival d’arquitectura, que dona una plataforma de discusió i de creació als joves dissenyadors i arquitectes sobre un tema. En aquesta edició el tema va ser Col.lapse: Nous Escenaris i va tenir lloc en el recinte del FAD, MACBA i CCCB durant els dies 19, 20 i 21 de març 2009.
L´exercici consistia en realitzar una intervenció real com a reclam per l´event “Jurat de jurats”, unes correccions públiques de diferents tallers realitzats en diverses universitats d’arquitectura i disseny d’àmbit nacional. Cada taller ens va fer arribar un manifest de cada un dels projectes que es van presentar a les correccions, es tractava doncs de fer un suport per aquests textos.
Durant el transcurs de l’assignatura es va treballar el col.lapse considerant-lo el punt límit on les coses, induïdes per una força major, es transformen i provoquen una alteració. Partint d’aquesta perspectiva del col.lapse com un procès que duu implícit la transformació d’una acció o d’un cúmul d’accions que provoquen una reacció, es van estudiar els diferents estats de canvi i mutació del entorn més proper i la resposta del dissenyador a aquests. L´exercici es va treballar sota les mateixes premises de mutabilitat, considerant el pròpi visitant del festival factor actiu i provocador del canvi en el muntatge. El disseny de l´instal.lació havia de ser susceptible al canvi.
El reclam de l’event es va conformar a partir de la suma de tots els escenaris que es van projectar a la classe , i cada escenari va haver de conviure, compartir i relacionar-se amb els altres.
La formalització tenia un paràmetre de disseny comú a través d’un mateix material: l’hule blanc. ..el nou escènari, el replanteig, el full en blanc. 

Agraïments a eme3 per donar als estudiants la oportunitat de dur a terme un projecte real, a Servei Estació per fer-ho possible i a Lilly Reich per cedir la seva música per aquesta presentació.
http://www.eme3.org/

No hay comentarios: