Civisme efímer


Muntatges efímers
Assignatura de 3r de Grau de Disseny, Escola Elisava
gener-març 2010
Professora junt amb Maria Molsosa


L’efímer es definieix per la seva durada, és la seva durada la que ens permet dotar de diferents usos un espai, ens permet transformar-lo de manera reversible. És precisament la seva durada la que posibilita que l’efímer es converteixi en una plataforma d’experimentació, tan espaial com material que permetent investigar i proposar nous usos o sistemes. L’efímer parasita e interactua amb el context que l’acull sense modificar-lo definitivament.

Durant aquest curs s'ha plantejat als alumnes usar aquesta disciplina en l'espai públic fent una reflexió sobre les Ordenances de Civisme que l'Ajuntament de Barcelona va aprobar l'any 2006.Quin és l'ús degut de l'espai públic?http://www.elisava.net


No hay comentarios: